bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van het Bureau Nederlanse Vee-export (BNV-e), is het mogelijk dat de informatie die via de website van het BNV-e gepubliceerd wordt, onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van het BNV-e, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website(s) te kunnen raadplegen.

Aan de publicatie van regelgeving op de website van het BNV-e kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie van de website van het BNV-e wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de algemene informatie van de website(s) van het BNV-e is toegestaan, mits hierbij de bron (Bureau Nederlandse Vee-export) wordt vermeld.

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024