bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Links

Productschap Vee en Vlees www.pve.nl
Nederlandse Bond van Handelaren in Vee www.nbhv.nl
Veepro Holland www.veepro.nl
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit www.nvwa.nl
QLL www.q-ll.nl
Ministerie van Economische Zaken www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024