bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Kalveren en Koeien

Nederland is wereldberoemd om zijn melkveehouderij. De originele Nederlandse Fries Hollandse dubbeldoel koeien zijn de genetische basis voor het huidige populaire en veelvoorkomende Holstein Frisian melkveeras. Holstein Frisian koeien zijn de meest voorkomende koeien in Nederland. De grote melkveehouderij garandeert een constante levering van kalveren voor kalfsvleesproductie, vaarzen voor melkproductie, en slachtkoeien.

Kalveren
Om toegevoegde waarde te creëren voor de grote aantallen kalveren die door de melkveehouderij worden geproduceerd, is in Nederland in de loop der jaren een grote en efficiënte kalverhouderij ontwikkeld. Het productiesysteem wordt ondersteund door een goed georganiseerde marktstructuur, waar kalveren worden gesorteerd op uniformiteit. Kalveren worden op twee verschillende manieren gehouden om uiteindelijk de producten wit of rosé kalfsvlees te produceren.
Om de waarde van de kalveren nog verder te verhogen, maakt een groeiende groep boeren gebruik van het kruisen van melkveerassen met vleesveerassen. Dit resulteert in kalveren die nog efficiënter zijn in het aanzetten van vlees.

Koeien
Nederland produceert verschillende soorten/typen koeien zoals melkvee voor melkproductie, vleesvee voor vleesproductie en slachtkoeien. De vaarzen voor melkproductie zijn wereldberoemd en zijn verspreid over de hele wereld. Voor kwaliteitsvee, ook voor slacht- en vleesrunderen, bent u in Nederland aan het goede adres.

Kwaliteitshandelaren
De hoge efficiëntie van de Nederlandse kalversector heeft geleid tot een systeem waarbij meer kalveren nodig zijn dan er in Nederland worden geproduceerd. Nederland is een netto importeur van nuka’s (nuchtere kalveren). De importeurs en exporteurs van kalveren en koeien zijn deskundig met bijzonder veel ervaring op velerlei vlak. Exporteurs zijn altijd geïnteresseerd in serieuze contacten om vraag en afzet nog beter op elkaar af te kunnen stemmen. Gecertificeerde transportbedrijven en moderne vervoersmiddelen garanderen optimale kwaliteit van transport, resulterend in een uitstekende conditie van de dieren bij aankomst.

Transparantie
Het Nederlandse Identificatie- en Registratiesysteem bij rundvee verzekert een maximale traceerbaarheid. Bovendien staan de systemen waarin kalveren worden gehouden/geproduceerd onder streng toezicht van het kwaliteitssysteem Integrale Keten Beheer (IKB Kalf).

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024