bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Schapen en Geiten

De rol van schapen en geiten is in de landbouw in Nederland altijd al van belang geweest. De schapen- en geitenhouderij zijn de laatste jaren erg geprofessionaliseerd. Schapen en geiten hebben in het verleden meerdere rollen vervuld. De geitenhouderij is vooral ontwikkeld als een alternatief voor de melkveehouderij en schapen worden grootschalig ingezet om het Nederlandse landschap te onderhouden.

Lammeren en schapen
De meeste Nederlandse schapen worden voor het vlees gefokt. Ons beroemde schapenras de Texelaar is algemeen bekend om zijn uitstekende vlees eigenschappen. Schapenhouderij vindt vaak plaats in combinatie met andere landbouw activiteiten zoals de melkveehouderij. De productie van lammeren is seizoensgebonden en bijna alle lammeren worden in het vroege voorjaar geboren. De meerderheid van deze lammeren wordt op het bedrijf van oorsprong geweid en verkocht voor de (internationale) slacht.
Voor de export worden schapen en lammeren verzameld op gespecialiseerde exportverzamelplaatsen, waar een selectie wordt gemaakt overeenkomstig de eisen van de klant. Dit resulteert in uniforme groepen dieren . Vanwege hun expertise zijn de Nederlandse exporteurs in staat om de schapen te sorteren op de gewenste conformiteit en het karkasgewicht. De dieren kunnen dan direct worden geleverd aan het slachthuis van uw keuze op de door u gewenste datum. Transport wordt streng gereguleerd. Dierenartsen van de Voedsel en Waren Autoriteit certificeren alle dieren voor de export.

Geitenlammeren en Geiten
De geitenmelk – en geitenkaasproductie is de laatste tijd uitgegroeid tot een volwassen sector, resulterend in een grote groei van de geitenpopulatie. De Witte Saanen melkgeit is verantwoordelijk voor het merendeel van deze groei. De productie van geitenlammeren is vergelijkbaar aan die van schapenlammeren, een seizoensgebonden fenomeen welke plaatsvindt aan het eind van de winter of het vroege voorjaar. De Nederlandse boeren produceren geiten lammeren voor de slacht en jonge melkgeiten voor de melkproductie.

Transparantie
Elektronische Identificatie en Registratie is in de Nederlandse schapen- en geitensector van kracht. Deze nieuwe methode van Identificatie en Registratie maakt tracking en tracing nog gemakkelijker.

Succes
De schapen- en geitensector in Nederland wordt ondersteund door goede kennis over fokkerij en dierlijke productie. Ook de goede management capaciteiten van boeren en exporteurs, de marktgeoriënteerde productie en efficiënte agrarische infrastructuur dragen allen bij aan het succes.

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024