bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Biggen en Varkens

Biggen en Varkens
De Nederlandse varkenspopulatie heeft een stabiel niveau bereikt. In Nederland is onder andere door milieuwetgeving een trend ontketend, waarbij de biggenproductie blijft toenemen terwijl er tegelijkertijd een daling is in het aantal vleesvarkenplaatsen. Hoewel het totale aantal varkensbedrijven daalt, blijft de productie stabiel door een steeds meer gespecialiseerde sector.

Biggen
Export van dieren is van groot belang voor de Nederlandse varkenssector. Nederlandse varkens staan bekend om hun goede groei- en slachtresultaten. Nederlandse biggen worden gekenmerkt door de volgende eigenschappen:
• Hoge groeisnelheid
• Gunstige voederconversie
• Lage mortaliteit
• Sterk
• Uniformiteit
• Marktgeoriënteerde eigenschappen

Een grote meerderheid van de biggen wordt rechtstreeks vanaf de boerderij geëxporteerd naar de plaats van bestemming. Het uitmuntende logistieke netwerk, de moderne transportmogelijkheden en de Aujeszky-vrije status (artikel 10 status) zijn andere voordelen. Ook stelt de grote maar gedefinieerde genetische achtergrond de klant in staat om het type big te kiezen, dat goed bij zijn bedrijfsvoering past.
Exporteurs kunnen u op aanvraag achtergrondinformatie verschaffen over de afgeleverde biggen. Hiertoe behoort informatie over het type voer, genetica, behandelingen, de vaccinaties en de staltemperaturen die de biggen gewend waren vlak voor levering. Deze informatie zal u helpen de dieren een vliegende start te geven.

Varkens
Varkens afkomstig uit Nederland voldoen aan de behoefte van de afnemer, omdat  de Nederlandse varkenssector sterk markt georiënteerd is. De meerderheid van de slachtdieren heeft een hoog magervleespercentage. Een divers aanbod van andere types slachtvarkens is ook beschikbaar. Tracking en tracingsystemen garanderen een goede traceerbaarheid van de herkomst en geschiedenis van de dieren.

Kwaliteit
De superieure kwaliteit van Nederlandse biggen en varkens wordt ondersteund door verscheidene goed georganiseerde systemen en programma’s, zoals:
• Nationale gezondheids- en dierziektebestrijdingsprogramma’s
• Hypermoderne veevoederindustrie
• Praktijkgeoriënteerd onderzoek
• Goed opgeleide, georganiseerde boeren
• Efficiënte informatieverspreiding
• Private kwaliteitssystemen voor transport en hygiëne

Geavanceerde ketensystemen zoals de Integrale Keten Beheer (IKB) systemen, die door onafhankelijke instituten worden geïnspecteerd en exportkeuringen door een NVWA-dierenarts, verzekeren de productie en leverantie van een kwaliteitsdier.

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024