bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

25 jaar groei: Nederlandse Vee-Exportsector vraagt perspectief

Vrijdag 23 november jl. is in Zeist tijdens het 25-jarig jubileum van het Bureau Nederlandse Vee-export (BNV-e) van het Productschap Vee en Vlees (PVV) stilgestaan bij de sterke Nederlandse positie in de export van levend vee.

Zo steeg de export van biggen tussen 1987 en 2012 van 0,7 miljoen naar 6,8 miljoen op jaarbasis, en de import kalveren van 380.000 naar bijna 900.000 op jaarbasis. Daarmee is de exportbranche, met een totale waarde van ca € 1 miljard, op jaarbasis van groot economisch belang voor de BV Nederland.

Zie de PVV nieuwsbrief voor het gehele bericht.

Deelname en kaarten beurs GreenLive Kalkar

01 december 2014

Het Bureau Nederlandse Vee-export (BNVe) neemt

Bonner Runde

21 maart 2014

Vee&Logistiek Nederland en het Bureau Nederlandse

Bonner Runde in zicht

04 februari 2014

Tweemaal per jaar vindt er een

Export- en importcijfers 2013

04 februari 2014

De jaarlijkse exportcijfers van biggen en

BNV-e gaat naar NBHV

19 december 2013

BNV-e gaat naar NBHV In het

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024