bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

BNV-e gaat naar NBHV

BNV-e gaat naar NBHV

In het kader van het opheffen van de productschappen heeft afgelopen week het bestuur van het Productschap Vee & Vlees (PVV) ingestemd met de overname van de taken van het Bureau Nederlandse Vee-export (BNV-e) door de NBHV. Per 1 januari 2014 is de overname van het BNV-e door de NBHV een feit. Dat betekent voor u dat u niet meer bij het PVV terecht kan voor exportzaken. Voor vragen met betrekking tot export en import kunt u vanaf 1 januari terecht bij:

Email: bnve@nbhv.nl

Tel: 079-368 7514

Fax: 079-368 7517

Deze website blijft verder onveranderd.

Deelname en kaarten beurs GreenLive Kalkar

01 december 2014

Het Bureau Nederlandse Vee-export (BNVe) neemt

Bonner Runde

21 maart 2014

Vee&Logistiek Nederland en het Bureau Nederlandse

Bonner Runde in zicht

04 februari 2014

Tweemaal per jaar vindt er een

Export- en importcijfers 2013

04 februari 2014

De jaarlijkse exportcijfers van biggen en

BNV-e gaat naar NBHV

19 december 2013

BNV-e gaat naar NBHV In het

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024