bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Bonner Ronde over diergezondheid bij transporten

Voor de zevende keer hebben Duitse en Nederlandse experts uit de varkenssector elkaar vandaag getroffen op uitnodiging van het Productschap Vee & Vlees in Bonn. Thema van deze Ronde Tafel is het waarborgen van dierenwelzijn en diergezondheid tijdens transporten van biggen en slachtvarkens. Het gesprek wordt gevoerd onder leiding van Prof.Dr. Brigitte Petersen van Universiteit Bonn. Het Duitse persbericht naar aanleiding van deze Bonner Ronde vindt u hier.

Deelname en kaarten beurs GreenLive Kalkar

01 december 2014

Het Bureau Nederlandse Vee-export (BNVe) neemt

Bonner Runde

21 maart 2014

Vee&Logistiek Nederland en het Bureau Nederlandse

Bonner Runde in zicht

04 februari 2014

Tweemaal per jaar vindt er een

Export- en importcijfers 2013

04 februari 2014

De jaarlijkse exportcijfers van biggen en

BNV-e gaat naar NBHV

19 december 2013

BNV-e gaat naar NBHV In het

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024