bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Bonner Runde

Vee&Logistiek Nederland en het Bureau Nederlandse Vee-export organiseren in samenwerking met het Duitse GIQS vrijdag 4 april de 8e Bonner Runde in Bonn, Duitsland. Bij een Bonner Runde wordt een actueel thema in de varkenssector besproken. Het onderwerp van deze Bonner Runde is ‘duurzame varkensvleesproductie’. Er worden de Nederlandse en Duitse initiatieven op dit gebied besproken, ook wordt er op dierenwelzijnszaken ingegaan. Een actueel thema in beide landen betreft (stoppen met) staart couperen. Het is goed om tijdig te weten hoe hiermee omgegaan wordt.

Het initiatief van de Bonner Rundes is opgestart vanuit het Productschap Vee en Vlees en het Bureau Nederlandse Vee-export in het jaar 2011. Dit is gedaan omdat de Nederlandse en Duitse varkenssectoren nauw met elkaar verbonden zijn. Zo vindt er onderling veel handelsverkeer plaats: de export van biggen en vleesvarkens naar Duitsland en de import van varkensvlees vanuit Duitsland. Het doel van de Bonner Rundes is afstemming bereiken, en waar mogelijk samenwerking vinden bij de aanpak van zaken op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, imago of informatie-uitwisseling. Deelnemers zijn vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse en Duitse varkens(vlees)productiekolom.

Deelname en kaarten beurs GreenLive Kalkar

01 december 2014

Het Bureau Nederlandse Vee-export (BNVe) neemt

Bonner Runde

21 maart 2014

Vee&Logistiek Nederland en het Bureau Nederlandse

Bonner Runde in zicht

04 februari 2014

Tweemaal per jaar vindt er een

Export- en importcijfers 2013

04 februari 2014

De jaarlijkse exportcijfers van biggen en

BNV-e gaat naar NBHV

19 december 2013

BNV-e gaat naar NBHV In het

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024