bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Restituties rundersector op 0 gezet

De restituties in de rundersector zijn vanaf 21 september 2012 op 0 gesteld. Dit geldt zowel voor levende runderen als voor rundvlees.

Dit is besloten in het Beheerscomité in Brussel.

Bron: PVE

Deelname en kaarten beurs GreenLive Kalkar

01 december 2014

Het Bureau Nederlandse Vee-export (BNVe) neemt

Bonner Runde

21 maart 2014

Vee&Logistiek Nederland en het Bureau Nederlandse

Bonner Runde in zicht

04 februari 2014

Tweemaal per jaar vindt er een

Export- en importcijfers 2013

04 februari 2014

De jaarlijkse exportcijfers van biggen en

BNV-e gaat naar NBHV

19 december 2013

BNV-e gaat naar NBHV In het

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024