bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Traces mededeling

Transportmiddelen voor lang transport worden gekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De geldigheid van de vergunning is 5 jaar. De systemen van TRACES en RDW zijn niet aan elkaar gekoppeld. In TRACES moet de goedkeuring van het RDW worden verwerkt door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Hierdoor kan het voorkomen dat transportmiddelen goedgekeurd voor lang transport niet met een juiste geldigheidsdatum vermeld staan. Dit kan problemen opleveren bij de certificering van transporten. Het certificaat kan dan namelijk niet opgemaakt worden. Om dit te voorkomen dienen alle RDW keuringen voor lang transport, voorzien van erkenningsnummer van de transporteur, zo spoedig mogelijk naar het onderstaande e-mail adres van de NVWA te worden verzonden.

Deze postbus wordt dagelijks meerdere keren gelezen zodat er sprake is van een snelle verwerking.

Contactgegevens

Helpdesk Traces
T: (088) 223 2114 of (088) 223 2115
E:  HELPDESKTRACES@vwa.nl

Bereikbaar tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur

Deelname en kaarten beurs GreenLive Kalkar

01 december 2014

Het Bureau Nederlandse Vee-export (BNVe) neemt

Bonner Runde

21 maart 2014

Vee&Logistiek Nederland en het Bureau Nederlandse

Bonner Runde in zicht

04 februari 2014

Tweemaal per jaar vindt er een

Export- en importcijfers 2013

04 februari 2014

De jaarlijkse exportcijfers van biggen en

BNV-e gaat naar NBHV

19 december 2013

BNV-e gaat naar NBHV In het

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024