bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Český

Dutch Livestock Export Association (holandské sdružení pro vývoz užitkových zvírat) se podílí na propagaci prodeje zvírat pro výkrm a porážku v zahranicí v tom nejširším slova smyslu. Tato aktivita se hlavne soustredí na evropský trh, avšak muže ho také prekracovat.

Organizace zastupuje holandské vývozce a dovozce užitkových zvírat, prosazuje jejich zájmy a usnadnuje navazování nových kontaktu mezi dodavateli zvírat a stranami, které mají o zvírata zájem pro odchov, výkrm, porážku nebo šlechtení.

Aktivity
Hlavními aktivitami holandského sdružení pro vývoz užitkových zvírat jsou:

 • Vytvárení podmínek pro príležitosti k vývozu a podmínek dodávky
 • Propagacní cinnost na stávajících a nových perspektivních trzích
 • Propagování zájmu vývozcu a obchodníku se zvíraty
 • Zrušení omezení pro vývoz a dovoz
 • Podpora cinností souvisejících s dovozem zvírat
 • Úcast na mezinárodních zemedelských výstavách
 • Pruzkum a analýza trhu
 • Navazování a rozvíjení kontaktu na vládní a veterinární úrovni

V podstate všechny aktivity jsou zamereny na to, aby pomáhaly vývozcum a dovozcum zvírat. Jejich cílem je dosáhnout, aby se nabídka a poptávka po zvíratech v mezinárodním merítku vyrovnaly, což prinese pridanou hodnotu farmárum, obchodníkum a výrobcum masa.

Jakostní zvírata
Nizozemsko je proslulé svým odvetvím chovu zvírat, které má dlouholetou tradici. Behem nekolika minulých desetiletí se prudce a úspešne rozvíjelo.

Bylo to díky:

 • výzkumu v genetice a chovu zvírat
 • vyspelé technologii šlechtení
 • praktické implementaci technických znalosti

odvetví chovu zvírat se tak posouvá na špickovou úroven. Výsledná vysoká jakost holandských užitkových zvírat umožnuje zpracovatelským prumyslum (mlékarskému, masnému), aby prosperovaly a rozvíjely se.

Nejenom, že se úspešne rozrostlo komercní využití konecných výrobku. Díky narustající aktivite obchodníku s užitkovými zvíraty se také rozrostl Holandské sdružení pro vývoz užitkových zvír?at vývoz a dovoz farmárských zvírat. Tito obchodníci komercne využívají jakostní zvírata k výkrmu, porážce a šlechtení, kdekoliv je po tom poptávka a vážný zájem. Všude po Evrope a dokonce i za jejími hranicemi!

Kontakt
Dutch Livestock Export Association (holandské sdružení pro vývoz užitkových zvírat) vytvárí a udržuje rozsáhlé síte. Naším úkolem je budovat vazby mezi holandskými vývozci/dovozci a zahranicními stranami, které mají zájem nakupovat nebo dodávat jakostní užitková zvírata. Neexistují mezinárodní hranice – pokud narazíme na prekážku, snažíme se ji prekonat.

Naším cílem je nalézat nové kontakty, seznamovat navzájem farmáre, obchodníky s užitkovými zvíraty a prumyslníky z rozlicných zemí a vytváret vztahy, které pretrvávají na základe spokojenosti a duvery.

Prejete-li si vedet více, obeznámit se s naší sítí nebo pokud chcete navázat kontakt s vývozci užitkových zvírat a dovozci z Nizozemska, prosíme neváhejte se na nás obrátit.

Kvalita na základe péce: s radostí se postaráme o vaše potreby!

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024