bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Doprava

Kvalitní preprava

Páterí vývozu a dovozu je kvalita prepravy užitkových zvírat. Prepravu zvírat zajištují ultramoderní nákladní automobily a prívesy. Jsou skvele vybaveny, aby se zajistil maximální komfort zvírat pri preprave, nakládání a vykládání. Nemeli bychom opomenout integrované vodovodní instalace a ventilacní systémy.

Ridici a osoby pracující se zvíraty jsou dukladne zaškoleni a ke své práci oprávneni certifi káty. Tento program školení a certifi kace („zodpovedná preprava zvírat“) organizuje samotné odvetví prepravy a obchodu se zvíraty a rídí ho nezávislá organizace. V rámci tohoto procesu zajištují komfort zvírat behem prepravy prísné zákony, pravidla, dohody a adekvátní chování.

 

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024