bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Prasata

Nizozemsko má dlouholetou a pevnou tradici chovu prasat a produkce veprového. Ke konci 20. století došlo k prudkému rozvoji holandského odvetví chovu prasat a poté se velikost populace ustálila. Velký pokrok se odehrál ve zlepšení jakosti. Je to hlavne dusledek vysoké úrovne vedení a výtecných technických dovedností na strane holandských chovatelu prasat.

Dalším duležitým faktorem v tomto procesu je prítomnost dobre organizované infrastruktury. Klícovými faktory, které je záhodno v tomto kontextu zmínit, jsou:

 • Komplexní vedecký rozvoj na vysoké úrovni
 • Prakticky orientovaný výzkum
 • Dobre organizované šírení znalostí metodou poradenství a vedení
 • Národní programy pro kontrolu zdraví a chorob
 • Krmivárský prumysl a složení krmiva na vysoké úrovni
 • Vysoký standard prepravy a prepravních vozidel
 • Aktivní a zkušení obchodníci s dobytkem

Zamerení na trh
Mezitím se také nepretržite rozvíjel prumysl s veprovým masem, který je orientován na celosvetové trhy.

Práve kvuli tomuto venkovnímu zamerení odvetví produkce veprového v Nizozemsku jsou holandští chovatelé prasat opravdu zamereni na trh. Perfektne rozumí požadavkum zákazníku jak na území, tak mimo území Nizozemska. Klícovým slovem je jakost: výrobní programy jsou opatreny certifi káty vysoké úrovne (IQC = Integrated Quality Control – integrované rízení jakosti), zatímco prepravu vykonávají certifi kovaní prepravci zvírat pomocí dokonale vybavených nákladních vozidel.

Holandští chovatelé prasat spájí vysokou genetickou úroven s vysokými standardy managementu pro chov, krmení a zdraví zvírat. To jim umožnuje odchovávat selata na výkrm a jatecní maso, která dokonale vyhovují požadavkum zákazníku.

Duležitou roli v mezinárodním odvetví chovu prasat zaujímají holandští vývozci prasat a selat. Tito profesionálové mají rozvinutou empatii pro mezinárodní trh a znají podrobne kvalitu a pozadí produktu. Díky tomu presne ví, jak vyjít klientovi vstríc.

Výrobce muže být specializovaný chovatel selat nebo dodavatel jatecních prasat. V Nizozemsku tvorí odvetví chovu prasat (primární) na 10 000 farem. Farmy pro chov selat dosahují prumerné velikosti 265 prasnic (rok 2005), zatímco specializované farmy pro výkrm mají prumernou kapacitu 1200 míst.

Jakost
Vývoz zvírat hraje v odvetví chovu prasat v Nizozemsku duležitou roli. Holandská prasata jsou proslavená po celé Evrope svou kvalitou – mají Prasata a selata vynikající výkrmné a jatecní vlastnosti. Celá desetiletí byl duraz v chovu prasat kladen na:

 • Procentuální podíl libového masa v poraženém kusu
 • Rychlost rustu
 • Výkrmnost
 • Stejnorodost
 • Houževnatost a odolnost
 • Prizpusobivost

Následkem toho lze selata urcená k výkrmu popsat jako šampióny, co se týce houževnatosti, stálosti, ekonomicnosti a rychlosti rustu a podílu libového masa za odlišných podmínek chovného prostredí. Vzhledem ke své adaptacní schopnosti se perfektne hodí jak pro jednotky intenzivního velkochovu, tak pro malé rodinné farmy. Jatecní prasata jsou vhodná pro vetšinu jatek a zpracovatelu masa díky stejnorodé telesné skladbe, kterou mají poražené kusy, a stejnorodosti v obsahu libového masa. Práve kvuli výše uvedeným duvodum jsou prasata a selata holandského puvodu vysoce ocenována v mnoha ostatních zemích.

K dispozici jsou také plemenná zvírata s vysokou hodnotou, která se vyváží do celého sveta. Chov plemenných zvírat (samic a samcu) s vysokou genetickou hodnotou se provádí na specializovaných farmách a koordinují jej chovné organizace.

Kontakt
Holandští vývozci prasat a selat jsou profesionálové s mnohaletými zkušenostmi na ruzných trzích. Jsou specialisté na to, aby splnovali vaše konkrétní potreby.

At už zastupujete jatka, závod na zpracování masa, individuální farmu pro chov prasat nebo organizaci pro chov prasat, navázat kontakt s našimi specialisty ohledne dodávek zvírat pro šlechtení, výkrm ci porážku pro vás bude velmi zajímavé.

Dutch Livestock Export Association (holandské sdružení pro vývoz užitkových zvírat) vám tento kontakt s radostí zarídí. Stací nám zavolat a my se postaráme o vaše otázky!

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024