bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Magyar

A Holland Haszonállat-export Iroda haszonállat-exporttal foglalkozó holland szövetség a hízlalásra és vágásra szánt haszonállatértékesítést igyekszik előmozdítani, a szó legtágabb értelmében. Ez a tevékenység főként az európai piacra koncentrál.

Az Iroda a holland haszonállat-exportőröket és -importőröket képviseli, érdekvédelmi tevékenységet folytat, és segítséget nyújt az állatértékesítők valamint a tenyésztésre, hizlalásra, vágásra vagy nemesítésre szánt állatok iránt érdeklődő felek közötti új kapcsolatok kialakításában.

Tevékenységek
A Holland Haszonállat-export Iroda fő tevékenységei a következők:

 • Az exportlehetőségek és szállítási feltételek megteremtése
 • A meglévő és potenciális piacokon való tevékenységek előmozdítása
 • Az haszonállat-exportőrök és -kereskedők érdekeinek képviselete
 • Az export- és importkorlátozások megszüntetése
 • Haszonállat-import támogatása
 • Részvétel nemzetközi mezőgazdasági vásárokon
 • Piackutatás és piacok feltérképezése
 • Kormányzati és állatorvosi kapcsolatok létrehozása és fenntartása

Valójában minden tevékenység az állatexportőrök és állatimportőrök támogatására irányul. A cél az haszonállat keresletének és kínálatának összhangba hozása nemzetközi szinten, és ezzel hozzáadott érték nyújtása a gazdászok, kereskedők és húskereskedők részére.

Minőségi haszonállat
A holland állattenyésztés nagy múltra tekint vissza, az elmúlt évtizedekben gyorsan fejlődött és sikeressé vált.

Az állattenyésztési ágazat kiemelkedő sikereinek főbb tényezői az alábbiak:

 • az állatgenetika és az állattenyésztés kutatási eredményei
 • fejlett tenyésztési technológia
 • a szakmai ismeretek gyakorlatban való alkalmazása

A jó minőségő holland haszonállat lehetővé teszi a feldolgozóipar (tejipar, húsipar) fejlődését.

Nemcsak a végtermékek kereskedelme vált sikeressé, hanem az állatok exportja és importja is jelentős mértékben nő. A hizlalásra, vágásra és tenyésztésre szánt minőségi állatok iránt nagy az igény és az érdeklődés egész Európában – és azon túl is!

Kapcsolatfelvétel
A Holland Haszonállat-export Iroda kiterjedt hálózatokat hoz létre és tart fenn. Feladata, hogy hidat verjen a holland exportőrök/importőrök és a minőségi haszonállat vásárlása vagy szállítása iránt érdeklődő külföldi artnerek között. Nincsenek nemzetközi határok; ha akadályok merülnek fel, mindent megteszünk, hogy lebontsuk azokat.

Feladatunk, hogy új partnereket kutassunk fel, összehozzuk a különböző országok gazdászait, állatkereskedőit és ágazatait, és az elégedettségen és a bizalmon alapuló kapcsolatokat építsünk.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni, szeretné megismerné a hálózatunkat, kapcsolatot szeretne kialakítani a holland haszonállat exportőrökkel és importőrökkel, keressen meg bennünket.

A gondosságon alapuló minőség: örömmel elégítjük ki igényeit!

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024