bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Szarvasmarha

Hollandia a világ egyik legnagyobb tej- és hústermelő országa. Az országban nagy hagyománya van a tejtermelő szarvasmarha tenyésztésének és a marhahústermelésnek. A jó minőségő, kettős hasznosítású fríz teheneket több mint száz éve exportálják a világ minden részébe. Sok generáción keresztül folytatott szelekciós munka eredménye a ma már híres holstein-fríz tejelő tehén. Hollandia fontos szerepet játszik a holstein-fríz tenyésztésében, a világ különböző országaiba szállít spermát és üszőket. A holland tejipar jól fejlett és jól szervezett. A tejelő tehenek száma meghaladja az 1,4 milliót. Ez egyben biztosítja a húshasznosítású borjak nagy volumenben történő tenyésztését is. A tehenek lecserélése révén a vágótehenek is nagy számban rendelkezésre állnak. Közben népszerővé vált a keresztezett fajták tenyésztése, amely a húshasznosítású borjak tenyésztésének legjobb módja. A borjak értékének maximalizálása érdekében Hollandiában gyorsan növekedik a borjúhús termelési ágazat.

A szabályozók és a piaci igények következtében növekszik az anyatehénállomány. Ezek a húshasznosítású állatok kiváló borjakat biztosítanak a marhahústermeléshez.

A sikeresség tényezői
A holland marhahús és borjúhús-ágazat erőteljes fejlődésében többek között az alábbi tényezők játszottak fontos szerepet:

  • állattenyésztési ismeretek, tapasztalatok
  • gyakorlati kutatás, oktatás és tanácsadás
  • takarmányozással és speciális tápok gyártásával foglalkozó társaságok
  • hatékony borjúhús-előállító ágazat
  • magángazdálkodók és befektetéseket eszközlő társaságok
  • nemzetközi irányultságú állatkereskedők
  • színvonalas szállítójármővek és fuvarozás

A magas szinten szabványosított és hitelesített gyártási eljárások garantálják a minőséget, a állományok betegségektől való mentességét és az állatvédelmi szabályok betartását. Az állatfuvarozási ágazat modern, high-tech jármővekkel rendelkezik, amely alkalmas a nagy értékő állatok kényelmes szállítására. A társaságok és a sofőrök szakszerően végzik az állatok szállítását és kezelését.

Borjak és a borjúhús
A borjúhús feldolgozó ágazatnak sokkal több fi atal borjúra van szüksége, mint amennyi Hollandiában tenyészthető. Ebből következően jelentősen emelkedett a borjak nemzetközi piacokról történő beszállítási volumene. Mintegy 3000 gazdaságban folyik mind a fehér, mind a “rozé” borjak hízlalása. Évente körülbelül 1,4 millió borjat vágnak le a borjúhús ágazat általi feldolgozás céljából.

Az éves exportvolumen meghaladja a 100.000 borjat. A holland exportőrök nagyon aktívak a nagy értékő borjak iránt érdeklődő ügyfelek felkutatásában. Genetikai minősége, jó egészségi állapota és ellenállóképessége miatt a holland borjú jól ismert egész Európában. A borjúimport jóval meghaladja az exportot: Hollandia több mint 650,000 fi atal állatot importál évente Európa különböző országaiból. A borjúhús-termelő gazdaságok igényeinek kielégítésére szakosodott holland haszonállat-importőrök jó kapcsolatrendszert alakítottak ki és szaktudásuk révén kulcsszerepet játszanak abban, hogy a gazdaságokat minőségi borjakkal lássák el.

A holland borjúhús-ipar mindig nyitott arra, hogy új kapcsolatokat létesítsen a minőségi borjak importja érdekében. A borjúexportőrök és borjúimportőrök pontosan ismerik a piacot és az ügyfeleket, és szaktudásuk biztosítja, hogy minőségi borjakkal, hatékonyan elégítsék ki a keresletet és a kínálatot. A borjúhúsipar kiterjedtségének köszönhetően lehetőségük van arra, hogy rugalmasak legyenek.

A szarvasmarha és a marhahús
A tejelő és húscélú szarvasmarha-tenyésztő gazdaságokban alkalmazott helyettesítési stratégia következtében a vágómarhát, akárcsak a kiemelkedő minőségő húsmarhát, a nemzetközi piacon értékesítik. Ez azt jelenti, hogy ezeket a jó minőségő vágóállatokat Európa különböző országaiba exportálják, ahol a vevők saját húsiparuk állatigényét elégítik ki ilyen módon. Ebben a folyamatban a holland haszonállat-exportőrök fontos szerepet játszanak. Felkutatják a legjobb desztinációkat, hogy így optimalizálják mind a tenyésztő hozamát, mind a vevő által megszerzett értéket.

Minőségi kereskedelem
A holland tehén- és borjúimportőrök illetve -exportőrök számos piacon hosszú évek tapasztalatával rendelkező specialisták. Folyamatosan új kapcsolatokat építenek ki a meglévő és az új piacokon egyaránt, hogy ki tudják elégíteni a keresletet és a kínálatot. Országhatárok léteznek, de a minőség nem ismer országhatárokat!

A Holland Haszonállat-export Iroda képviseli a holland haszonállatexportőröket és -importőröket. Mindig készek és képesek vagyunk kapcsolatot teremteni a tagok/exportőrök és a hízlalásra, tenyésztésre vagy vágásra szánt minőségi haszonállat vásárlása iránt érdeklődő külföldi partnerek között.

Kapcsolatfelvétel
Ha többet kíván megtudni tevékenységünkr l és tagjainkról, hívjon bennünket.

 

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024