bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Polski

Biuro Eksportu Holenderskiej Trzody i Bydła zajmuje się promocją eksportu holenderskiego żywego inwentarza z przeznaczeniem na produkcję, ubój i tucz. Eksport obejmuje takie kategorie zwierząt jak bydło, cielęta, trzoda chlewna, owce, kozy i konie. Do zadań biura należy znoszenie ograniczeń eksportu, tworzenie warunków do nawiązywania nowych umów eksportowych oraz działania marketingowe. Na żądanie Biuro Eksportu Holenderskiej Trzody i Bydła może także działać w charakterze mediatora w przypadku importu inwentarza do Holandii.

Profesjonalizm i najwyższa jakość produktów
Holenderski sektor hodowlany cieszy się znakomitą reputacją na całym świecie. Głównie dzięki temu, iż holenderscy hodowcy są mistrzami w swoim fachu, są oni bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o jakość i wydajność produkcji. Utrzymanie wysokich standardów w zakresie technologii i zarządzania jest możliwe dzięki takim czynnikom jak:

  • Światowej sławy edukacja rolnicza na wszystkich poziomach
  • Doskonałe (prywatne) usługi upowszechniania wiedzy rolniczej
  • Ścisłe połączenie badań i praktyki
  • Zaawansowane badania nad technologią chowu, produkcją i higieną

Wieloletnie doświadczenie w zakresie łączenia badań i zastosowań praktycznych pozwoliło uzyskać wyróżniające wskaźniki wykorzystania paszy, duże tempo wzrostu zwierząt oraz niskie współczynniki ich zachorowań.

Te silne podstawy znajdują odzwierciedlenie w wysokiej jakości holenderskiego żywego inwentarza. Ponadto, system holenderski posiada na tle Europy bardziej restrykcyjne rozwiązania dotyczące ekologii, a w szczególności humanitarnego traktowania zwierząt.

Wysokiej jakości transport

Holenderscy kierowcy pojazdów przewożących zwierzęta są odpowiednio przeszkoleni i posiadają stosowne uprawnienia. Wiedzą, jak obchodzić się ze zwierzętami, aby podczas transportu narażone były na możliwie jak najmniejszy stres. Dzięki temu do celu dociera inwentarz o lepszej jakości. W przypadku transportu na duże odległości w pojazdach stale monitorowana jest temperatura, a zwierzęta otrzymują wodę. Środki te gwarantują, że inwentarz zostanie dostarczony w dobrym stanie. Jeśli chodzi o innowacyjność i warunki transportu zwierząt, holenderskie pojazdy do przewozu inwentarza należą do najlepszych na świecie. Systemy jakości poszczególnych firm gwarantują najwyższą jakość transportu. Firmy stosują też własne przepisy sanitarne.

Szybkość dostawy i spełnianie wymagań klientów

Wyspecjalizowani eksporterzy żywego inwentarza są w stanie sprostać potrzebom i wymaganiom różnych klientów i rynków. Możliwa jest realizacja zamówień w bardzo krótkim czasie. Dostępne są takie rozwiązania, jak transport dużych grup zwierząt danego gatunku bezpośrednio z farmy do miejsca docelowego. Eksporterzy podpisują także długoterminowe umowy.

Kontakt

Wszyscy zarejestrowani holenderscy eksporterzy żywego inwentarza umieszczeni są w katalogu eksporterów Biura Eksportu Holenderskiej Trzody i Bydła, który można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, są zainteresowani kupnem zwierząt lub chcą nawiązać współpracę z holenderskimi eksporterami, prosimy o kontakt z nami.

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024