bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Aansturing

Sinds 1 januari 2014 worden de taken van het Bureau Nederlandse Vee-export uitgevoerd als onderdeel van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV). Voorheen was het BNV-e onderdeel van het Productschap Vee en Vlees (PVV). Het BNV-e wordt aangestuurd binnen de NBHV door de sectorcommissie import/export. In deze commissie zijn exporteurs en importeurs vertegenwoordigd, die handelen in de verschillende soorten vee.

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024