bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Standpunt lang transport

Er vinden op dit moment discussies plaats over het begrenzen van de transportafstand van slachtdieren tot maximaal 8 uur. Het BNV-e is van mening dat de kwaliteit van veetransport belangrijker is dan transportafstand. Verder moet veetransport zich binnen de gehele Europese Unie of een gelijk speelveld bevinden. Het mag niet zo zijn dat de handhaving en interpretaties van de Europese regels zich in verschillende landen anders voordoen. Dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie in een speelveld waar gelijke regels van toepassing zijn.
Voor een volledige marktwerking moet export naar verschillende landen mogelijk zijn, ongeacht de transportafstand of de ligging van een land binnen of buiten Europa.

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024