bureau nederlandse
vee export
Bnv-e in het Duits Bnv-e in het Engels Bnv-e in het Nederlands

Algemene Leveringsvoorwaarden

Het Bureau Nederlandse Vee-export stelt ter ondersteuning aan de Nederlandse vee-exporteurs Algemene Leveringsvoorwaarden ter beschikking. De huidige versie van de algemene voorwaarden dateert uit 2010 en is opgesteld door Loyens en Loeff te Rotterdam. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de talen Engels, Duits, Nederlands en Frans.
In de gebruiksaanwijzing staat hoe de Algemene Leveringsvoorwaarden gepresenteerd dienen te worden, zodat zij rechtsgeldig zijn.

Download Algemene Leveringsvoorwaarden Engels

Download Algemene Leveringsvoorwaarden Duits

Download Algemene Leveringsvoorwaarden Nederlands

Download Algemene Leveringsvoorwaarden Frans

Download gebruiksaanwijzing Algemene Leveringsvoorwaarden

Contact

Bureau Nederlandse Vee-export
Benoordenhoutseweg 46-5
2596 BC Den Haag
Nederland
T + 31(0)70 219 30 00
F + 31(0)70 219 30 01
E bnve@vee-logistiek.nl

Deel onze site

    

 
Languages: CZ E F H IT PL RO

BNV-e | © 2024